Verandering/Dolfijn

Logo Dolfijnen Welkom op de website van 
                            Dolfijn Automatiserings Service
 
 


Van alle kanten wordt richting het financiële intermediair geroepen dat er verandering moet komen.
Wij mensen zijn van nature gericht op het handhaven van de status quo in onze relaties en in wat we doen. Immers, dat biedt veiligheid, zekerheid en duidelijkheid

Verandering is per definitie dus nooit leuk! In het bijzonder geldt dat voor veranderingen die van buiten komen en ons worden opgelegd.  Bijvoorbeeld de keuzes die van overheidswege worden gemaakt voor jou als ondernemer
Of die je als ondernemer maakt voor je bedrijf en de mensen daarin


Meer dan de aard van de verandering bepaalt je eigen basis instelling, in termen van drijfveren, denk- en doe-stijlen, hoe je omgaat met verandering en alledaagse situaties. Herken je in jezelf de dolfijn die het dol-fijn vindt onder water, aan het oppervlak en door het oppervlak. Die autonoom, onderzoekend, nieuwsgierig en speels is. Een sociaal groepsdier (bijvoorbeeld samen jagen). Komt er iets nieuws op zijn pad, dan pakt de dolfijn het op, speelt ermee en ontdekt wat ermee te doen valt. Meenemen wat de moeite waard is en anders achterlaten
De dolfijn geeft (mede) vorm aan verandering

Dolfijngedrag is constructief, doel- en mensgericht. Het bevordert het versterken van samenwerking en het nemen van eigen verantwoordelijkheid, omdat je (binnen kaders) invloed hebt op wat er gebeurt. Als persoon ben je effectief en als team slagvaardig omdat de energie naar buiten is gericht i.p.v. intern in het team

Het vergt moed om over je primaire reactie op verandering (hakken in het zand, verstoppen of van je afbijten) heen te stappen en dolfijngedrag te gaan vertonen. Maar de beloning is groot, zowel voor jezelf als voor anderen. Het biedt een doorbraak, waardevol voor de rest van je leven: meer betekenisvol, succesrijk, effectief en bovenal plezierig (bezig) zijn Mogen wij daarbij van dienst zijn?

(Ontleend aan het gedachtegoed van Dudley Linch, Paul L.Kordis en Reynold Chandansingh)

Dolfijn Automatiserings Service
voor optimale bedrijfsefficiency met Dias

Verandering/DolfijnSupport assurantiekantorenDienstenLinksOver onsPortfolioDocumentenContactContactformulier